تا پارک هجرت

2 دقیقه با خودرو (600 متر)

تا رستوران خیمه

2 دقیقه با خودرو (650 متر)

تا شهرداری اهواز

5 دقیقه پیاده روی (350 متر)

تا درمانگاه ایثار

2 دقیقه با خودرو (800 متر)

تا داروخانه اکسین

1 دقیقه با خودرو (500 متر)

تا ایستگاه راه آهن

1 دقیقه با خودرو (500 متر)

تا پارک ریحانه

5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر)

تا رستوران سنتی تاج محل

4 دقیقه پیاده روی (300 متر)

تا حرم علی ابن مهزیار(ع)

8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر)

تا مجموعه گردشگری ریتاج

8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر)